Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w Crusar Sp. z o.o. Sp. k.

Korzystając z usług naszej Spółki oraz podmiotów powiązanych, jak i podmiotów zależnych osobowo lub kapitałowo, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług informacje te powierzasz także naszym Zaufanym partnerom, z którymi blisko i bezpośrednio współpracujemy.

Polityka prywatności definiuje jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu, kto jest ich Administratorem oraz jakie są Twoje prawa.

Dane osobowe

Przetwarzaniu podlegają dane, które przekazujesz Spółce Crusar (Administratorowi) w ramach korzystania z naszych usług. Są to dane niezbędne do tworzenia kont użytkowników – logowania tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, którą reprezentujesz. Wszelkie formularze kontaktowe wiążą się z przetwarzaniem podanych danych. Przetwarzaniu podlegają także dane zbierane przez tzw. pliki cookies (pliki tekstowe/alfanumeryczne umieszczane na urządzeniach końcowych).

Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Crusar odbywa się zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Crusar Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Spółka Crusar Sp. z o.o. Sp. k. Rdestowa 5, 54 - 530 Wrocław, KRS 0000591161, REGON 363221458, NIP 8943070320, podmioty zależne oraz Zaufani partnerzy odpowiednio.

Podmioty zależne:

Vilsait Sp. z o.o.

Crusar Sp. z o.o. Outsourcing & Product Development Sp. k.

Crusar Sp. z o.o. Consulting Sp. k.

Zaufani partnerzy:

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Spółki Crusar oraz przekazane organom uprawnionym przepisami prawa powszechnie obowiązującego do ich otrzymywania.

W zakresie przekazywania podmiotom zewnętrznym danych osobowych, Administrator zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. w zakresie aktualnej umowy powierzenia przetwarzania.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizowanie i udoskonalanie usług Spółki Crusar Sp. z o.o. Sp. k., marketing zarówno własny, jak i zewnętrzny, również poprzez analizowanie i profilowanie (automatyzację).

Podstawa prawna to art. 6 ust 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzamy do zakończenia realizacji celu, dla którego są zbierane, do wycofania lub wygaśnięcia zgody przy braku innego umocowania w prawie do przetwarzania, do złożenia skutecznego sprzeciwu, do zmiany celu przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych jest wymagane dla realizacji celu przetwarzania. Przetwarzanie w celu marketingowym jest zawsze dobrowolne i wymaga Twojej jednoznacznej zgody.

Twoje prawa

Crusar Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez adres poczty elektronicznej:

iod@crusar.eu [Inspektor ochrony danych].

Cookies

Cookies, czyli „ciasteczka” wykorzystywane są na portalach Spółki Crusar Sp. z o.o. Sp. k. w celu zapamiętywania preferencji użytkowników – w tym dla autouzupełniania formularzy, ale także w celach analitycznych i reklamowych. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP urządzenia końcowego, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez Crusar Sp. z o.o. Sp. k. i Zaufanych partnerów.

Jakich plików „cookies” używamy?

Każdy użytkownik może samodzielnie określać preferencje i zasady korzystania z ciasteczek (a nawet całkowicie wyłączyć ich obsługę, zapisywanie) w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Crusar Sp. z o.o. Sp. k. respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli i znaków towarowych.

We race with the Best!Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka