Outsourcing

Outsourcing Crusar to:


  • nadzór nad pracownikami przy dedykowanym projekcie,
  • wsparcie procesów produkcyjnych i logistycznych (kontrola, jakości),
  • leasing pracowniczy,
  • outsourcing HR (rekrutacja),
  • leasing maszyn specjalistycznych,
  • inwentaryzacja stanów magazynowych,
  • szkolenia,
  • outsourcing IT,
  • specjalistyczne czyszczenie maszyn i urządzeń,
  • malowanie linii i piktogramów bezpośrednio w obrębie produkcji oraz magazynach logistycznych (layout).
Outsourcing Companies

We race with the Best!Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka