Nie tylko transport!

Nasze usługi z zakresu

ROZWOJU BIZNESU / BUSINESS DEVELOPMENT

Doradztwo / Business consulting

 • diagnoza i optymalizacja funkcjonowania procesów
  • produkcyjnych
  • logistycznych
  • transportowych
  • generowania kosztów
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie wdrożeniem rozwiązań doskonalących
 • projektowanie systemów magazynowych i logistyki produkcji
 • zarządzanie kryzysowe – czasowe zarządzanie wskazanymi obszarami biznesu

Przemysł 4.0 / Industry 4.0

 • Projekt wózków AGV AFORMIC realizowany jako wspólne przedsięwzięcie AIUT i CRUSAR
 • diagnoza poziomu zaawansowania przedsiębiorstwa
 • implementacja rozwiązań zakresu przemysłu 4.0
 • projektowanie systemów optymalizujących funkcjonowanie i skomunikowanie bieżącej infrastruktury
 • metody zbierania i analizy danych systemowych [big data]
 • automatyzacja logistyki – wózki AGV, magazyny automatyczne, automatyzacja czynności administracyjnych i zbierania danych

Nasze usługi z zakresu

SZKOLEŃ / TRAININGS

Zarządzanie magazynem / Warehouse management

 • organizacja pracy
 • elementy projektowania systemów magazynowych
 • organizacja materiału i rozlokowania towaru
 • zasady działania systemów WMS
 • prowadzenie inwentaryzacji i rozliczeń
 • rozwiązywanie problemów

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji / Production planning, scheduling and control

 • planowanie użyciem klasycznych metod: harmonogramowanie, kanban, heijunka, poziomowanie produkcji
 • planowanie z użyciem analizy danych, harmonogramowanie JIS, algorytmy optymalizacji produkcji
 • nowoczesne metody przekazywania i zarządzania zleceniami
 • planowanie produkcji - MPS (Master Production Scheduling) / APS (Advanced Production Scheduling) / SIOP (Sales Inventory Operations Planning)

Szczupłe zarządzanie / Lean Managment

 • podstawy systemów szczupłego zarządzania i wytwarzania
 • omówienie filozofii koncepcji lean
 • narzędzia działania według LM
  • SMED
  • Pull system
  • Poka-yoke
  • mapowanie strumieni wartości / VSM
  • optymalizacja cyklu gotówkowego / redukcja kosztów funkcjonowania
  • Hoshin procesów – poprawa wydajności, efektywności

Optymalizacja transportem

 • łączenie transportu
 • koncept mleczarza / Milkrun
 • organizacja przepływów przez magazyny przeładunkowe / Cross Docki XD
 • optymalizacja kosztów transportu
 • 4PL/Control Tower

Przemysł 4.0 / Industry 4.0

 • czym jest przemysł 4.0 i czemu nosi znamiona rewolucji
 • jakie technologie można uznać za elementy nowej rewolucji przemysłowej
 • podnoszenie konkurencyjności przez implementację rozwiązań przemysłu 4.0

We race with the Best!Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka